Weer motie van afkeuring voor beleid Veldhuijzen

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Zorg, CDA) hoorde vanmorgen voor de tweede keer hoe een Kamerlid een motie van afkeuring indiende over de manier waarop zij bezuinigt op de uitgaven voor het persoonsgebonden budget (pgb). In september waren het PvdA, SP en GroenLinks die zo’n motie indienden. Dit keer was het Kamerlid Esmé Wiegman (ChristenUnie) die de plannen „niet goed voorbereid” vindt.

Van Zanten is de eerste lid van het kabinet-Rutte dat al twee moties van afkeuring overleefde – Wiegman kreeg alleen de oppositie achter zich. Wiegman had zich eerder bereid verklaard de motie in te trekken als Van Zanten op belangrijke punten tegemoet zou komen aan bezwaren van de oppositie. Dat deed de staatssecretaris niet. „Helaas”, voegde ze er zelf aan toe. Ze zei zelfs dat het haar speet.

De kritiek van de voltallige oppositie, inclusief de SGP, richtte zich vooral op het zogenoemde ‘tienuurscriterium’: alleen gehandicapten met recht op meer dan tien uur zorg per week komen in aanmerking voor de nieuwe vergoedingsregeling. Een breed gesteunde motie van PvdA’er Agnes Wolbert vraagt dat criterium te laten vallen.

De staatssecretaris wil er niet aan. Het criterium is niet principieel van aard, zo zei ze, maar na lang overleg op „pragmatische en financiële gronden” vastgesteld. In een weifelend optreden zei Veldhuijzen van Zanten ook: „Dit zijn heel moeilijke maatregelen om te verdedigen.”