Roomse bourgondiër hokt met keurige calvinist

Zes omroepen moeten fuseren. Vrijdag werd duidelijk wie met wie gaat. Deze week een drieluik over de Hilversumse huwelijken. Deel 2: KRO en NCRV.

Een oudere heer stapt af op KRO-voorzitter Koen Becking. „Als u samengaat met de NCRV”, zegt de man tijdens een ledenbijeenkomst van de katholieke omroep eind mei in Haarlem, „dan zeg ik mijn lidmaatschap op”.

Die kritiek blijkt niet breed gedragen binnen de omroep. Afgelopen zaterdag stemde de ledenraad, het hoogste orgaan van de omroepvereniging, voor een fusie met de NCRV. Als de verenigingsraad van die omroep zich komend weekend positief uitspreekt over het plan, gaan beide omroepen binnen vier jaar samen.

Nu al delen beide omroepen, samen met de AVRO, een kantoor aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum. Vanaf 2016 delen beide geloven ook één kussen. Hoewel, geloven...

Zowel KRO als NCRV zijn al lang niet meer de christelijke omroepen die zij ooit waren. Tot verdriet van het kritisch KRO-lid in Haarlem.

De Katholieke Radio Omroep heeft de rooms-katholieke waarden die de omroep sinds 1925 verdedigt, teruggebracht. Het is nu „een omroep die met bijzondere verhalen van gewone mensen wil inspireren tot goed leven”. Tot in de jaren zestig zond de KRO nog geregeld missen en gebeden uit en was bisschop Bekkers van Den Bosch een bekend KRO-gezicht. Nu zijn detectiveseries de rode draad in de programmering en zijn Anita Witzier, Yvon Jaspers en Sven Kockelmann de bekende gezichten.

Ook de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging – sinds 1924 – heeft een moderne invulling gegeven aan christelijke radio en tv. De omroep noemt zich nu een „maatschappelijk betrokken mediaorganisatie die zich laat inspireren door het protestants-christelijk gedachtengoed en zich inzet voor de kwaliteit van de samenleving”. Inspireren tot samenleven, is nu de ‘kernbelofte’.

NCRV en KRO beroepen zich op hun religieuze achtergrond, zei vertrekkend NTR-voorzitter Joop Daalmeijer onlangs, maar zij maken onvoldoende levensbeschouwelijke programma’s. „De omroepen die in dat gat springen, zoals IKON en RKK, zijn juist breder gaan programmeren.” Het is goed, volgens Daalmeijer, dat de splinteromroepen zich moeten beperken tot levensbeschouwing. Bovendien moeten zij zich aansluiten bij een van de grote omroeporganisaties. Zo vindt de RKK onderdak bij de KRO.

Dankzij de religieuze oorsprong en de organisatie met ledenraden, passen KRO en NCRV wel goed bij elkaar, zegt men in Hilversum. „De twee omroepen liggen elkaar na aan het hart”, zei NCRV-directeur Coen Abbenhuis. „Een krachtige eenheid, op de toekomst gericht.”

Hoe beide omroepen werken lijkt minder overeen te komen. Ze benadrukken in hun bijdragen aan de Meerjarenbegroting 2012-2016 van de NPO weliswaar dat zij „verhalen vertellen” het allerbelangrijkste vinden, maar dat wil iedereen. KRO en NCRV verschillen zoals de flamboyante, bourgondische katholiek verschilt van de bescheiden calvinist.

„De KRO trekt altijd een grote broek aan”, zegt een bestuurder in Hilversum. „Wij zijn de omroep van kijkcijferhits als Boer zoekt vrouw, De reünie en Spoorloos, hoor je dan.” De KRO vergeet erbij te zeggen dat veel hits afkomstig zijn van buitenproducenten. De KRO stelt ook dat het „een sterke partner” wil zijn in het publieke omroepbestel.

De NCRV daarentegen is keurig. Coen Abbenhuis zou af en toe wat meer met de vuist of tafel mogen slaan, zegt een omroepbestuurder. „Hun programma’s zijn niet allemaal even sterk, maar wanneer de NCRV een plan indient klopt het altijd.” De NCRV heeft veel meer moeite om kijkcijferhits te maken, zegt WNL-directeur Bert Huisjes. „De KRO neemt de NCRV in feite over.”

    • Jan Benjamin