Rijk betaalt helft bodemsanering Chemie-Pack

Het rijk betaalt de helft van de kosten voor de bodemsanering van Chemie-Pack in Moerdijk. De totale kosten daarvan zijn naar schatting 38,2 miljoen euro. Het rijk en de provincie Noord-Brabant betalen ieder 17,5 miljoen euro. Waterschap Brabantse Delta draagt vijf miljoen bij.

Daarover hebben de provincie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Moerdijk overeenstemming bereikt, laat de provincie vandaag weten.

Als de bijdragen niet toereikend zijn, wordt de rest gefinancierd uit de rijksbijdrage voor bodemsanering in Noord-Brabant voor de periode 2015-2019.

Het Moerdijkse bedrijf ging begin dit jaar in vlammen op. Op het inmiddels failliete bedrijf valt volgens de provincie waarschijnlijk niets meer te verhalen. De Provinciale Staten in Noord-Brabant moeten nog wel akkoord gaan met het plan. Dat wordt op 11 november besloten.