Rekenkamer: snel nieuwe regels DNB

De minister van Financiën moet snel duidelijk maken op welke manier De Nederlandsche Bank (DNB) de risico’s voor het financiële stelsel kan verkleinen. De toezichthoudende DNB wil zelf nieuwe wettelijke regels, maar „de minister neemt hier geen voortvarende houding in”. Dat is de conclusie van een vanochtend verschenen rapport van de Rekenkamer over het toezicht van de centrale bank.

Volgens de Rekenkamer is het toezicht van De Nederlandsche Bank sinds de kredietcrisis verbeterd, maar of dat in de praktijk ook effect heeft is onduidelijk: tot ongenoegen van de Rekenkamer heeft zij geen inzage in de toezichtdossiers van DNB gekregen. De bank weigerde dit na overleg met het ministerie van Financiën.

De Rekenkamer wilde onderzoeken wat het effect was van maatregelen die DNB had genomen na de wereldwijde kritiek op toezichthouders, die de problemen van banken die ten grondslag lagen aan de kredietcrisis niet hadden zien aankomen. Zo heeft DNB een extra toezichtdivisie ingesteld en een nieuwe aanpak voor risicoanalyse opgesteld.

Ondanks de beperkte toegang constateerden de onderzoekers wel dat DNB zelf weinig inzicht heeft in het eigen functioneren als toezichthouder. Zij raden daarom aan beter externe verantwoording af te leggen. Ook het toezicht van Financiën op De nederlandsche Bank moet verduidelijkt worden, onder andere over de vraag op welke aspecten de bank beoordeeld wordt. „Jaarlijks verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer past daarbij”, aldus de Rekenkamer.

Volgens het ministerie van Financiën gaat de minister het zogeheten macroprudentieel mandaat – toezicht op het financiële systeem als geheel – nog verder uitwerken. De Nederlandsche Bank zegt het effect van het nieuwe toezicht binnen twee jaar te evalueren. (Novum)