Palestijnse aanvraag VN dreigt vast te lopen

De Palestijnse aanvraag om als volwaardige lidstaat toegelaten te worden tot de Verenigde Naties dreigt te verzanden. Van het begin af aan was al duidelijk dat de Veiligheidsraad de Palestijnse kandidatuur niet zou goedkeuren, omdat de Verenigde Staten steeds gezegd hebben er zonodig een veto over uit te spreken. Maar de verdeeldheid in de raad is zo groot dat het er nu naar uitziet dat een veto niet eens nodig is. Mogelijk komt het zelfs niet eens tot een stemming.

De commissie voor toelating van nieuwe leden, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle vijftien lidstaten van de Veiligheidsraad, bleek er gisteren niet in geslaagd het eens te worden over de kwestie. Sommige leden steunen de Palestijnse aanvraag, andere doen dat niet en zullen zich onthouden van stemming, en nog weer andere landen vinden dat de Palestijnen niet voldoen aan de criteria voor toelating en zullen tegen stemmen. Dat blijkt uit een ontwerprapport van de commissie.

Het rapport noemt geen namen, maar volgens diplomaten zijn alleen China, Rusland, Brazilië, India, Zuid-Afrika en Libanon voor toelating van de Palestijnen, mogelijk aangevuld met Nigeria en Gabon. Dat zou neerkomen op acht landen. Een resolutie in de Veiligheidsraad kan alleen goedgekeurd worden als negen landen ervoor stemmen, en er geen veto wordt uitgesproken. De Amerikaanse regering is er veel aangelegen een veto te voorkomen, omdat dit zeer slecht zou vallen in de Arabische wereld, en ze lijkt er nu in geslaagd voldoende landen ervan te overtuigen tegen te stemmen of zich van stemming te onthouden.

Volgens de Palestijnen is hun aanvraag nog niet mislukt. Een woordvoerder zegt vandaag in The New York Times dat de resolutie voor toelating mogelijk tóch in stemming wordt gebracht. (AP, AFP)