Meer eindexamenleed door strengere eisen. Is dat erg?

De zesjescultuur. We moeten er van af, vindt de regering. En daarom worden de eindexameneisen verzwaard – voor een deel is dat zelfs al gebeurd. De VO-raad, die schoolbesturen vertegenwoordigt, maakt zich zorgen. Als de nieuwe regels in het afgelopen examenjaar al waren toegepast, zouden ruim 18.000 scholieren extra zijn gezakt voor hun examen, waarschuwde de raad eerder deze week. Moeten scholieren daar wakker van liggen? Of moeten ze gewoon maar wat beter hun best doen?

    • Lineke Nieber
    • Stéphane Alonso