Kamer akkoord met uitbreiden trainingsmissie Kunduz

De Tweede Kamer heeft geen bezwaar tegen de uitbreiding van de politietrainingsmissie in Kunduz die het kabinet heeft voorgesteld. Nederland gaat ook onderofficieren en Afghaanse politietrainers opleiden.

VVD-Kamerlid Han ten Broeke:

“Deze missie kost ons klauwen met geld, dus we moeten zorgen voor zo veel mogelijk rendement. In dit geval betekent dat zo veel mogelijk opgeleide agenten.”

Ook het CDA steunt de uitbreiding.

Kamerlid Coskun Çörüz:

“Er zijn mogelijkheden, laten we die dan ook benutten.”

Ook de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks geven steun aan de uitbreiding. Ze willen wel vasthouden aan de eerder afgesproken uitgangspunten. Dat betekent onder meer dat de missie een civiel karakter moet hebben. Er mogen geen politieagenten worden opgeleid die gevechtstaken krijgen.

‘De aanpassing is voorlopig bescheiden’

NRC-redacteur Emilie van Outeren over de uitbreiding van de missie:

“De aanpassing is voorlopig bescheiden. Het kabinet wil behalve agenten van de lokale politie ook het lagere kader op administratieve posities scholen. Aan de andere internationale wensen wordt voorlopig niet tegemoetgekomen. Het opleiden van agenten van buiten de provincie Kunduz en leden van de grenspolitie ‘wordt onderzocht’.”

Kabinet onderzoekt of missie verder moet worden uitgebreid

Het kabinet wil ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn de missie nog verder uit te breiden, met het opleiden van agenten van de grenspolitie en van agenten uit andere provincies dan Kunduz. Daar plaatsen D66, ChristenUnie en GroenLinks grote vraagtekens bij.

Van Outeren:

“Als blijkt uit onderzoek dat de missie verder moet worden uitgebreid, dan eist de Kamer een nieuwe artikel 100-brief. In dat geval wordt het wel weer een toestemmingskwestie. Nu hoeft de Kamer namelijk niet in te stemmen met de uitbreiding.”

De grenspolitie wordt ingezet voor gevechten met de Taliban, en dat valt niet binnen de civiele uitgangspunten van de missie. Bij agenten van buiten Kunduz is het probleem dat na afloop van de training niet te controleren is of ze niet toch voor gevechtstaken worden ingezet.

Oppositiepartijen die tegen de missie zijn konden vandaag vrij schieten

PvdA, SP, PVV en Partij voor de Dieren zijn vanaf het begin al tegen de missie.

Van Outeren:

“Voor de oppositiepartijen die de missie toch al niet willen, was het vandaag vrij schieten. Zij konden het kabinet vrijuit ter verantwoording roepen. En GroenLinks, D66 en de ChristenUnie pesten.”