Hervorming jeugdzorg: minder etiketjes op probleemkinderen

Minder etiketjes op ‘geproblematiseerde’ kinderen en dus ook minder medicatie. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stuurde gisteravond haar plannen voor hervormde jeugdzorg naar de Kamer.

Volgens haar is de jeugd in de laatste jaren “geproblematiseerd” doordat elk probleem moest worden gediagnostiseerd met een etiket. De CDA-staatssecretaris doelt op afwijkend (studie)gedrag door bijvoorbeeld adhd, pdd-nos, dyslexie en dyscalculie. “Nu moeten we ontproblematiseren. Die etiketjes moeten er weer af.”

‘Leer ermee leven’

Volgens de Volkskrant wil Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) de problemen niet ontkennen maar moet geleerd worden ermee om te gaan en “ermee te leren leven”. Ze ziet hierin een grote rol weggelegd voor de “kracht van het individu en het gezin”.

De staatssecretaris vind dat de lat soms wel erg hoog wordt gelegd voor kinderen. Van dat ‘overpresteren’ raken kinderen overprikkeld en overvraagd, zegt ze. “Altijd een 8 halen, terwijl een 7 soms ook goed moet kunnen zijn.”

Gemeenten moeten spil van jeugdzorg worden

Volgens het hervormingsplan zijn het uiteindelijk de gemeenten die de hoofdrol spelen in het aanpakken van gezinsproblemen. Nu ligt dat nog versnipperd bij vier ministeries, de provincie en gemeenten.

De Centra voor Jeugd en Gezin, die elke gemeente moet inrichten, gaan probleemjongeren en ouders begeleiden. Hier zijn ook de consultatiebureaus gevestigd zodat alle ouders en kinderen er van jongs af komen.

“Laagdrempelig moet het zijn. Misschien komen er ook een huisarts en een kledingbeurs voor kinderkleren. In deze centra kunnen ouders terecht voer alle opvoedkwesties. En kinderen voor hun problemen. Daardoor kunnen echte problemen ook sneller worden onderkend en kan er sneller en effectiever hulp worden geboden.” – staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten.

    • Jules Seegers