Schuldeisers in de rij bij failliet The Hague Jazz

Nu bekend is dat het festival The Hague Jazz op 1 november failliet is verklaard door de rechtbank in Den Haag melden geldeisers zich gestaag bij curator mr. S.H. Broeseliske, die inventariseert wie recht heeft op geld. Naast tal van musici en bedrijven verantwoordelijk voor licht, geluid, catering en schoonmaak van het terrein meldt ook de gemeente Den Haag zich.

Wethouder De Jong (D66), die het festival tot het uiterste steunde, beraadt zich op de consequenties van dit faillissement. De zesde editie van The Hague Jazz vond 16,17 en 18 juni plaats in het Kyocera Stadion van ADO Den Haag.

De organisatie had al een slechte reputatie door z’n betalingsgedrag. Zij voerde al tijden een financieel wanbeleid, ondervonden musici en leveranciers. Het evenement stond sinds 2006 op een zwarte lijst van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.

Bij het afgelopen festival deden zich incidenten voor. Stakende beveiligers lieten bezoekers niet naar binnen, terwijl de concerten optredens al bezig waren.

De beveiligers wilden eerst geld zien van de organisatie. Een deurwaarder van Buma Stemra nam een deel van de opbrengst van de kaartverkoop ter plekke mee.

De gemeente stelde zich garant voor betalingen aan leveranciers die weigerden te leveren.

„Een uitzonderlijke noodactie om het festival niet halverwege te laten stoppen”, lichtte de gemeente later toe. Wat er nu met die garantstellingen gebeurt, is een van de vragen die nog openstaat. Evenmin is duidelijk of de gemeentelijke subsidie van 178.247 euro kan worden teruggevorderd.

Het faillissement betreft de in januari 2011 opgerichte rechtspersoon The Hague Jazz BV, waar de laatste editie van het festival onder viel, met directeur Ruud Wijkniet als enige bestuurder.

De stichting The Hague Jazz is al leeg.

Desondanks ligt er wel weer een nieuwe subsidieaanvraag voor 2012, ingediend door The Hague Jazz BV. Die wordt „vanzelfsprekend” getoetst door de gemeente. Maar „de benodigde goedgekeurde accountantsverklaring vormt in dit geval een behoorlijk struikelblok”, laat wethouder De Jong weten.

    • Amanda Kuyper