Recordaantal Amerikanen in armoede

In de Verenigde Staten leven ruim 49 miljoen mensen in armoede, een nieuw record. Het Amerikaanse censusbureau legt de armoedegrens bij 1.472 euro per maand voor een gezin met twee kinderen.

Volgens de nieuwe berekening van het censusbureau leeft één op de zes Amerikanen van 65 jaar of ouder in armoede. In de traditionele meetmethode was dat minder dan één op de tien.

In het nieuwe, gisteren gepubliceerde armoedecijfer zijn voor het eerst de medische kosten van gezinnen meegerekend. Mede daardoor ligt het aantal armen bijna 3 miljoen hoger. De grootste klap valt onder ouderen, die relatief vaak doktersrekeningen krijgen die niet worden gedekt door Medicare, de volksverzekering.

In de nieuwe meetmethode kijkt het censusbureau niet alleen naar jaarinkomen, maar wordt ook meegeteld hoeveel belastingen Amerikanen afdragen en hoeveel ze terugkrijgen in de vorm van uitkeringen. Ook wordt gekeken naar regionale verschillen in kosten van levensonderhoud . Het censusbureau heeft de nieuwe meetmethode ontwikkeld om een beter beeld van armoede te krijgen.

Armoede wordt een belangrijk thema in de presidentsverkiezingen in 2012. Democraten en Republikeinen denken totaal verschillend over de bestrijding van armoede en werkloosheid, zonder dat de staatsschuld oploopt. Democraten willen een sociaal vangnet houden, Republikeinen willen ingrijpend bezuinigen.