Pc kan captcha's kraken

Computers kunnen tóch ‘captcha’s’ lezen – de combinaties van vervormde letters en cijfers die bedoeld zijn om alle niet-mensen de toegang tot beschermde websites te verhinderen en zo misbruik te voorkomen. Onderzoekers van Stanford University schreven software waarmee pc’s veel captcha’s kunnen ontcijferen.

Captcha is het acroniem van completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Het is een in 2000 ontwikkeld veiligheidssysteem. Geholpen door softwareschrijvers van het Stanford Security Laboratory heeft de computer de grens tussen mens en rekenmachine nu overschreden. Het programma heet Decaptcha. Het knipt een captcha-afbeelding op verschillende manieren in stukjes, verwijdert kleuren, probeert lijnen en rasters onzichtbaar te maken, geeft alle tekens een gelijke grootte en zoekt dan naar letter- en cijfervormen. Ten slotte haalt Decaptcha het resultaat door een spellingcontrole, want sommige captcha-generatoren halen hun woorden gewoon uit woordenboeken.

Tweederde van de captcha’s op een betaalsite van creditcardmaatschappij Visa sneuvelde. Maar de captcha’s van Google en het bedrijfje reCAPTCHA doorstonden vrijwel alle aanvallen. Visa heeft zijn captcha’s inmiddels aangepast, aldus technologiesite Physorg.com.

Op een recent congres over IT-beveiliging toonden de onderzoekers hun resultaten, en gaven aanwijzingen voor aanpassing. Ze schreven hun computerprogramma om de beveiliging van internet te verbeteren. Beveiligers beschouwen de beveiliging van internetgegevens als een wapenwedloop. Ze menen dat ze beveiliging beter zelf kunnen kraken, voordat criminelen het doen.