Mauro had een hele goeie spindoctor in dienst

Wie was toch de spindoctor van Mauro Manuel? Wie terugkijkt op de hele affaire rond de met uitzetting bedreigde asielzoeker kan maar één belangrijke conclusie trekken: het was in ieder geval een hele goeie.

Mauro’s publiciteit werd vier jaar lang geregeld door Defence for Children – een belangengroep die opkomt voor de rechten van kinderen. Naar eigen zeggen had de organisatie Mauro in het begin „zo lang mogelijk uit het nieuws” geprobeerd te houden. Pas in juni dit jaar werd de pers opgezocht, nadat bleek dat Mauro Nederland moest verlaten. Mauro ging daarop voetballen met Kamerleden, nam een filmpje op voor het tv-programma Nederland Zwaait Uit en schoof drie keer aan bij Pauw & Witteman.

Maar de echte mediahausse begon op 26 oktober, de week dat de Kamer zich over de uitzetting van Mauro moest uitspreken.

Die week slaagde Defence for Children erin om Mauro compleet het nieuws te laten beheersen. Tussen 26 oktober en 3 november werden er in totaal ruim tweehonderd krantenartikelen geschreven over de zaak Mauro, blijkt uit een media-analyse van De Nederlandse Nieuwsmonitor.

Kortom, Mauro leeft – en dan vooral op de opiniepagina’s. Eén op de vijf artikelen over Mauro uit de acht onderzochte kranten bestond uit lezersbrieven, ruim een kwart uit opiniestukken – verhoudingsgewijs relatief hoge percentages. Er werd dus voornamelijk opiniërend en minder feitelijk over Mauro geschreven.

Maar naarmate de week vorderde, raakte Defence for Children langzaam de regie kwijt over de publiciteit. Uit het onderzoek blijkt dat de berichtgeving in de laatste week steeds minder over Mauro zelf gaat. Schrijven de kranten voor 28 oktober, als Mauro hoort dat hij niet mag blijven, nog vooral over hem, daarna verschuift de focus volledig naar het CDA en minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel).

Nu hoeft nieuws over conflicten niet per se slecht te zijn voor een politieke partij: ook negatieve aandacht is aandacht. Maar voor het CDA ging dat niet op. Andere partijen mengden zich namelijk nauwelijks in de discussie tussen het CDA en zijn eigen minister. En kritiek op het CDA werd hoofdzakelijk opgetekend uit monden van CDA’ers. Interne kritiek dus, de slechtste vorm van berichtgeving voor een politieke partij. Daar valt moeilijk tegenop te spinnen, zelfs niet met een hele goede spindoctor.

Stijn Bronzwaer

Lees het hele rapport via www.nieuwsmonitor.net

    • Stijn Bronzwaer