Kortkolom economie

Van Lanschot snijdt in kosten na lagere winst

Rotterdam. De winst van Van Lanschot stond in het derde kwartaal ‘fors onder druk’. De chique Brabantse bank en vermogensbeheerder verwacht ook een lastig vierde kwartaal. Concrete cijfers werden niet gegeven, maar het resultaat valt volgens de bank „fors lager” uit dan in de eerste twee kwartalen van dit jaar. In het vierde kwartaal zal de nettowinst „onder druk blijven staan”. Van Lanschot zegt hierop te anticiperen met verdere kostenbesparingen. De financiële topman van Van Lanschot, Constant Korthout, verwijst in een persbericht naar „een hoge volatiliteit van de marktrentes en credit spreads” en zegt dat „dalende aandelenkoersen zorgden voor afnemende provisie-inkomsten”. Van Lanschot zegt solvabiliteit en liquiditeit „te prevaleren boven rendement”, gezien de „moeilijke economische omstandigheden die in het vierde kwartaal zullen aanhouden”.(NRC)

SCP: Zuinig gebruik van zorgverlof

Rotterdam. Nederlandse werknemers maken zuinig gebruik van de mogelijkheden om zorgverlof op te nemen. Ze willen hun collega’s niet belasten of zeggen dat het werk zorgverlof niet toelaat. Mannen geven deze reden vaker op dan vrouwen. Dat blijkt uit het dinsdag verschenen rapport Verlof vragen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een op de honderd werknemers nam in 2009 kort of lang verlof op om te zorgen voor een ziek of hulpbehoevend familielid. Vier op de tien niet-gebruikers die wel behoefte hadden aan verlof, zei dat het werk het niet toeliet. 2 procent van de ruim 70.000 ondervraagde werknemers nam een zorgverlof van minder dan twee weken op en 1 procent voor langer durende zorg. 10 procent van de ouders met een kind onder de 8 jaar nam in 2009 ouderschapsverlof op. Vrouwen nemen dit veel vaker op dan mannen. (Novum)

Fiscus beboet zwart geld uit buitenland

Den Haag. De Belastingdienst heeft 430 miljoen euro aan naheffingen en boetes opgelegd aan mensen die belasting wilden ontduiken via zwartgeldconstructies. Inmiddels is meer dan 90 procent geïncasseerd. Dat heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt. De bulk van dit bedrag is sinds 2009 opgehaald. Het gaat om „honderden mensen” die hun vermogens via buitenlandse vehikels proberen te verbergen. Zij nemen dan geen zitting in bijvoorbeeld een stichtingsbestuur op de Antillen of in Luxemburg, maar zijn sinds 2010 wettelijk verplicht hun betrokkenheid te melden. (NRC)