Kerk kent misbruikslachtoffers geld toe

Vanaf volgende maand kunnen slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland schadevergoeding claimen bij een onafhankelijke stichting. De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben gisteren ingestemd met een compensatieregeling.

Slachtoffers van seksueel misbruik krijgen schadevergoedingen tot 25.000 euro. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt meer betaald, tot 100.000 euro. De regeling is gebaseerd op een advies van een commissie onder voorzitterschap van de Rotterdamse hoogleraar privaatrecht Siewert Lindenbergh.

Strenge toegangseisen in de regeling leiden ertoe dat waarschijnlijk maar een kwart van de meer dan tweeduizend mensen die zich gemeld hebben, in aanmerking komt voor uitbetaling. De regeling kost dan naar schatting zo’n 5 miljoen euro.

De compensatieregeling wijkt op een beperkt aantal punten af van het advies van de commissie-Lindenbergh. Die afwijkingen waren volgens de kerkleiding nodig om aan te sluiten bij de nieuwe procedure van de Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk. Die is op 1 november in werking getreden.

De regeling is er gekomen nadat de commissie-Deetman, die het misbruik onderzoekt, had gepleit voor collectieve compensatie.

Een compensatiecommissie zal per geval de hoogte van de compensatie bepalen. De commissie oordeelt niet zelf of een klacht gegrond is. Wie een vergoeding wil, moet eerst naar de klachtencommissie. Pas als de klachtencommissie of een rechter een klacht gegrond heeft verklaard, komt de compensatiecommissie in actie.

De instemming van de kerkleiding met de compensatieregeling kwam één dag voor de presentatie van een evaluatie van de commissie-Deetman die vanmorgen plaatsvond. Voorzitter Wim Deetman zei daar dat hij tot nu toe tevreden is over het overnemen van zijn adviezen.

Wel wil de commissie dat er een landelijk meldpunt komt voor seksueel misbruik, ook voor slachtoffers van buiten de Kerk. Slachtofferhulp Nederland, Meldpunt Misbruik R.-K. Kerk en de koepel van lotgenoten KLOKK moeten gaan samenwerken. Het ministerie van VWS dient dit meldpunt te ondersteunen, aldus Deetman, die de Kerk adviseert om behalve hulp en vergoedingen te bieden, ook inlevingsvermogen te tonen. Deetman: „Belangrijk zijn publieke erkenning, inleving en woorden die deze erkenning en inleving de welgemeende klank van spijt en excuus geven. Anders dreigt de emotionele kant van de verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn, op de achtergrond te raken.”

    • Joep Dohmen