Kerk gaat slachtoffers van misbruik betalen

Misbruikslachtoffers van de Rooms-Katholieke Kerk krijgen schadevergoeding.

Vanaf volgende maand kunnen slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland schade claimen bij een onafhankelijke stichting. De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben gisteren ingestemd met een compensatieregeling.

Slachtoffers van seksueel misbruik krijgen schadevergoedingen tot 25.000 euro. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt meer betaald, tot 100.000 euro. De regeling is gebaseerd op een advies dat deze zomer is uitgebracht door een commissie onder voorzitterschap van de Rotterdams hoogleraar privaatrecht Siewert Lindenbergh. Strenge toelatingseisen in de regeling leiden ertoe dat waarschijnlijk slechts een kwart van de meer dan tweeduizend mensen die zich gemeld hebben, in aanmerking komt voor uitbetaling. De regeling kost naar schatting zo’n 5 miljoen euro. Daarvan kan de Kerk 1 miljoen euro betalen uit een verzekeringsfonds. De rest dragen katholieke instellingen collectief bij.

De compensatieregeling wijkt op een beperkt aantal punten af van het advies van Lindenbergh. De afwijkingen waren volgens de kerkleiding nodig om aan te sluiten bij de nieuwe procedure van de Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk. Die is 1 november in werking getreden. De regeling is er gekomen nadat de commissie-Deetman, die het misbruik onderzoekt, had gepleit voor collectieve compensatie. Het misbruik – mits aangetoond – wordt ook vergoed als het wettelijk is verjaard.

Een compensatiecommissie gaat per geval de hoogte van de compensatie bepalen. De commissie oordeelt niet zelf of een klacht gegrond is. Wie een vergoeding wil, moet eerst naar de klachtencommissie.

Misbruikslachtoffers zijn kritisch over de compensatieregeling. De regeling is te zuinig, sluit te veel slachtoffers uit en geeft de katholieke kerk nog een te grote invloed, aldus KLOKK, het landelijk overleg van misbruikslachtoffers. (NRC)