Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Elektronisch Patiëntendossier komt er definitief niet

Er komt definitief geen landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Te weinig huisartsen, apotheken en huisartsenposten hebben zich aangemeld. Dat meldt De Volkskrant.

Het EPD was langere tijd een politieke aangelegenheid, maar pogingen van de politiek de uitwisseling te verbeteren met zo’n landelijke elektronisch patiëntendossier strandden in april in de Eerste Kamer. De senaat vond de risico’s van privacyschending te groot.

Daarop besloten artsen- en apothekersorganisaties de invoering ervan zelf in handen te nemen. Ze stelden gezamenlijk een plan op, zodat jarenlange investeringen (in totaal 300 miljoen euro) in de ontwikkeling van een landelijk EPD niet voor niets waren geweest.

Het EPD zou de uitwisseling van patiëntengegevens tussen huisartsen, apothekers en specialisten moeten vergemakkelijken. Nu gebeurt die uitwisseling alleen binnen hun regio. Antoinette Reerink legde eerder voor nrc.next uit hoe het in de praktijk zou moeten gaan werken:

“Iemand die in Utrecht woont, maar in Zuid-Holland werkt bijvoorbeeld gaat ook wel eens naar de apotheek buiten zijn eigen regio. Voor een Nederlandse toerist die op de Waddeneilanden een beroerte krijgt, kan het van levensbelang zijn dat de behandelend arts snel over zijn medische gegevens beschikt. Al jaren proberen politici een landelijk elektronisch patiëntendossier te ontwikkelen. Het zou de zorg verbeteren (zelfs 1.600 mensenlevens kunnen redden) en de hulpverlening efficiënter maken.”

Met de private doorstart zou het EPD twee belangrijke wijzigingen krijgen ten opzichte van het politieke plan. Zorgverleners waren niet langer verplicht zich aan te sluiten en gegevensuitwisseling zou niet altijd plaatsvinden, tenzij de patiënt bezwaar maakt - maar pas als de patiënt nadrukkelijk toestemming gaf.

Er waren ook zorgen over het opnieuw leven inblazen van het plan: politieke partijen twijfelden of bijvoorbeeld belangenorganisaties van artsen en apothekers beter in staat zouden zijn de privacy van burgers te beschermen dan de overheid.

Vandaag deelde Nictiz, de uitbater van het uitwisselingsysteem, minister Schippers van Volksgezondheid mee dat er te weinig zorginstellingen zijn die zich aan hebben aangemeld voor het systeem. Van de huisartsen heeft 52 procent zich aangemeld, van de apothekers 54 procent en van de huisartsenposten 74 procent, schrijft De Volkskrant. Daarmee is het voor Nictiz niet rendabel om de plannen door te zetten.

Per 1 januari aanstaande wordt de stekker uit het project getrokken.