Deetman pleit voor meldingsplicht misbruik binnen katholieke kerk

Deetman vanochtend op de persconferentie in Nieuwspoort. Foto screenshot NOS Journaal 24

De katholieke kerk moet een meldingsplicht invoeren voor seksueel misbruik. Bisschoppen en andere bestuurders moeten verplicht worden aangifte te doen. Dat zegt de commissie-Deetman, die onderzoek doet naar misbruik in de kerk, in een vanochtend verschenen tussenrapport.

Deetman adviseert de kerk verder een bisschop aan te wijzen bij wie slachtoffers terechtkunnen die met iemand van de kerk willen praten over wat hen is aangedaan, meldt persbureau Novum. Het gaat slachtoffers niet alleen om hulp en schadevergoeding, maar ook om verwerking, erkenning en excuses, zei Deetman op een persconferentie in Den Haag. “Bij velen bestaat de behoefte te praten met degenen die in de kerk verantwoordelijkheid dragen.”

Naast meldpunt misbruik kerk ook pleidooi voor algemeen meldpunt seksueel misbruik

Volgens de commissie moet er een meldpunt komen waar alle slachtoffers van seksueel misbruik zich kunnen melden, niet alleen slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook van bijvoorbeeld misbruik in jeugdzorginstellingen. Dat leidt volgens Deetman tot meer coördinatie en samenwerking bij de hulpverlening.

Behalve het onafhankelijke meldpunt voor misbruik in de kerk, dat op advies van de commissie-Deetman is opgericht, moet onder andere Slachtofferhulp Nederland bij dit nieuwe meldpunt worden betrokken. Ook de organisaties van slachtoffers moeten een rol krijgen.

De commissie-Deetman doet in opdracht van de katholieke kerk onderzoek naar misbruik van minderjarigen. De commissie is van plan het eindrapport medio december te presenteren. Op 17 december wordt in Utrecht een besloten bijeenkomst gehouden voor slachtoffers.

Akkoord over compensatieregeling misbruikslachtoffers

Gisteren werd al bekend dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk vanaf volgende maand schade kunnen claimen bij een onafhankelijke stichting. De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) stemden gisteren in met een compensatieregeling waardoor slachtoffers van misbruik schadevergoedingen krijgen tot 25.000 euro. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt meer betaald, tot 100.000 euro.

    • Pim van den Dool