De lat voor scholieren ligt straks wel heel hoog

De exameneisen in het voortgezet onderwijs worden strenger.

Ruim 18.000 extra leerlingen zouden dit voorjaar gezakt zijn als de strengere exameneisen die voor het huidige schooljaar gelden toen al van kracht waren geweest. Dat blijkt uit een berekening van de VO-raad, de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs.

De leerlingen die examen doen in 2012, mogen nog maar één onvoldoende hebben voor de vakken Engels, Nederlands en wiskunde. Ook moeten ze voor het centraal examen gemiddeld een voldoende halen.

Als die eisen het afgelopen schooljaar al hadden gegolden, was het aantal gezakten op het vwo gestegen van 11,3 procent naar 20,2 procent, op het havo van 14,6 procent tot 24,6 procent en op de theoretische leerweg van het vmbo van 7,4 procent naar 17,4 procent. Opvallend is dat ruim 10.600 meisjes meer hun diploma niet gehaald zouden hebben, tegenover bijna 7.400 jongens extra.

De strengere eisen zijn elk op zich reëel, maar de opeenstapeling van maatregelen en het hoge tempo waarin de veranderingen worden doorgevoerd, zorgen ervoor dat de lat voor een grote groep te hoog komt te liggen, zegt Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad. „Scholen zullen hun uiterste best doen om te voorkomen dat deze cijfers werkelijkheid worden, maar ze kunnen geen ijzer met handen breken.”

VVD-Kamerlid Ton Elias zegt dat de eisen niet worden aangepast. „Dat er fikse aantallen leerlingen dreigen te zakken, is een duidelijk signaal aan scholen om sneller aan de nieuwe eisen te voldoen. We moeten nu door de branding, anders komen we nooit van de zesjescultuur af.” (NRC)