Bank of China hoort mondiaal tot de top-29

Vier van 's werelds grootste banken zijn, als het om marktwaarde gaat, Chinees. Maar alleen de Bank of China is doorgedrongen tot de vorige week gepubliceerde lijst van 29 instellingen die belangrijk zijn voor het mondiale financiële systeem – en de bank werd pas in de lijst opgenomen na aandringen van de Chinese toezichthouders. Hoewel het label kan worden gezien als een last, zou het ook een bonus kunnen zijn.

Gezien het feit dat de toezichthouders zich hebben voorgenomen om het probleem van ‘te groot om failliet te mogen gaan’ op te lossen, lijkt het vreemd om erop aan te dringen dat een bank niet over het hoofd mag worden gezien. Maar Beijing, dat een grotere rol wil spelen op mondiaal financieel gebied, had gezichtsverlies kunnen lijden als géén van de grote Chinese banken als net zo belangrijk voor het financiële systeem zou zijn beschouwd als die uit de ontwikkelde landen. Nu zit China op de eerste rang aan de tafel waar wordt beslist over het mondiale toezicht op de banken.

De Bank of China is een goede keuze. Hoewel de bank qua bezittingen de kleinste is van de ‘Grote vier kredietverstrekkers’ van het land, is het wel de meest mondiaal opererende, met een geschiedenis als de voornaamste beheerder van de buitenlandse valutareserves van China. Buitenlandse bezittingen maken nog steeds ongeveer 30 procent van de balans van de bank uit.

Maar zelfs deze eigenschappen zorgden niet voor een automatische kwalificatie van Bank of China. De lijst is niet alleen gebaseerd op omvang en internationale spreiding, maar ook op factoren als complexiteit en afhankelijkheid van korte termijnfinanciering door de internationale kapitaalmarkten.

Toch wegen de voordelen van de uitverkiezing ruimschoots op tegen de nadelen. Het voornaamste gevolg is dat de Bank of China een kernkapitaal moet aanhouden van 8 procent van de risicovolle bezittingen, terwijl het minimum 7 procent bedraagt. Maar het kernkapitaal van de bank bedroeg eind september 9,9 procent.

Als de indruk wordt gewekt dat er beter toezicht wordt uitgeoefend, zou dit Bank of China kunnen helpen haar activiteiten naar het buitenland uit te breiden. Er zal ook een gedetailleerd plan moeten worden opgesteld voor de afwikkeling van een eventueel faillissement in geval van een crisis.

Hoewel het moeilijk voorstelbaar is dat Beijing de Bank of China failliet zou laten gaan, kan de nieuw verworven status voor extra zekerheid zorgen.

Beleggers die bezorgd zijn over de kwaliteit van de bezittingen van Chinese banken kunnen zich gerustgesteld voelen dat geen van hen in staat wordt geacht een mondiale systeemcrisis te veroorzaken. Maar als Bank of China profiteert van zijn nieuwe status en ook anderen zich bij de club gaan aansluiten, zou dit wel eens kunnen veranderen.

Wei Gu

Vertaling Menno Grootveld

    • Wei Gu