Teeven: minder verlof gevangene

Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Justitie) wil dat gevangenen minder verlof krijgen. Het standaard weekendverlof verdwijnt, bij andere verloven wordt het gedrag van de gevangene bepalend. Dat heeft Teeven zaterdag bij de Oostvaarderskliniek in Almere bekendgemaakt tijdens de open dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Volgens Teeven zijn verloven nu te vanzelfsprekend. Hij wil dat gevangenen verlof verdienen en dat het verlof nuttig is voor hun terugkeer in de samenleving. De duur van weekendverloven wordt teruggebracht van maximaal 60 tot 24 uur. Ook komen gevangenen pas een jaar voor het einde van hun straf in aanmerking voor verlof. Nu is dat nog 18 maanden. Volgens Teeven is een gevangenis „geen hotel”.

Tijdens het verlof kan een gedetineerde zaken regelen die noodzakelijk zijn voor een leven buiten de gevangenis, zoals het aanvragen van een paspoort of solliciteren. Bij het verlenen van verlof wil de staatssecretaris dat meer rekening wordt gehouden met de maatschappij, slachtoffers en nabestaanden. Daarom moet ook vaker een meldplicht of contactverbod worden ingezet.

Het terugbrengen van de verlofmogelijkheden hangt samen met een gewijzigd gevangenissysteem dat Teeven voor ogen staat. Er komen voortaan drie programma’s voor gedetineerden, in oplopende volgorde van vrijheid. Dit stelsel moet in 2013 ingaan.

Gedetineerden beginnen in het basisprogramma waarin ze recht hebben op activiteiten als luchten en recreatie. Bij goed gedrag stromen ze door naar het ‘plusprogramma’, waar ze in aanmerking komen voor scholing en baantjes zoals schoonmaakwerk. Daarna volgt een derde fase, waarin het verlof is opgenomen.

Directeur Rien Timmer van Exodus, een vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden ondersteunt, verwacht dat recidive zal toenemen omdat gedetineerden minder goed kunnen worden voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Verloven spelen daar een belangrijke rol in.