Politiek gewin

Onder de kop ‘Ik kots er van’ gaf Ilja Leonard Pfeijffer zijn commentaar op de behandeling van de ‘affaire Mauro’ (Opinie, 4 november). Tijdens het lezen bekroop mij een gevoel van onpasselijkheid over wat deze columnist meende te moeten opmerken, zowel qua woordgebruik als inhoudelijk.

Ik vind het juist een schande dat, over het hoofd van een jonge Angolees, politici van links om redenen van politiek gewin proberen oppositie te voeren tegen het CDA.

In de afgelopen jaren is onder diverse bewindslieden, zowel van CDA- als van PvdA-huize , geen gebruik gemaakt van hun discretionaire bevoegdheid, maar daar hoor je de ‘Mau-Mau(ro) bende’ niet over.

G. le Comte

Breda

    • G. Le Comte