Palestijnen blazen vredesproces op

Er is veel publiciteit geweest over de Palestijnse stap om lid te worden van de VN-organisatie Unesco. Onder andere de Verenigde Staten, Nederland en Israël zijn zeer verontwaardigd over bovenstaande eenzijdige Palestijnse stap, en wel om de volgende redenen.  De VN spannen zich ondermeer in om vrede tussen de Palestijnen en Israël te bewerkstelligen, op grond van de in 1993 gesloten Oslo-akkoorden. In die akkoorden hebben de Palestijnen zich verplicht om geen eenzijdige stappen te nemen, maar met Israël te onderhandelen over de toekomstige grenzen tussen Israël en Palestina, en een definitief vredesverdrag. Met de eenzijdige stap om lid te worden van Unesco houden de Palestijnen zich nu niet aan die afspraak.  Abbas laat door deze stap zien dat voor hem internationale verdragen niets betekenen. Hoe kan Israël nog geloven in een onderhandelingsresultaat over een definitief vredesverdrag, als de Palestijnen ondanks hun handtekeningen onder de Oslo-verdragen, deze met voeten treden? De Palestijnen blazen hiermee dus moedwillig het hele vredesproces definitief op.

Frappant is bovendien dat de Unesco meewerkt aan de schending van de eigen beginselen. Er klopt namelijk helemaal niets van het besluit om de Palestijnen lid te maken. Want volgens de eigen statuten kunnen alleen staten lid worden van de Unesco, en er bestaat (nog) helemaal geen Palestijnse staat. Een ander vereiste voor leden is dat zij bijdragen aan een „wereldwijde cultuur van vrede”. Dat is onmogelijk te rijmen met de Palestijnse weigering internationale vredesverdragen na te komen. Het laat zien hoe zeer de VN inmiddels is overgeleverd aan het machtsblok van islamitische landen. De geloofwaardigheid van de VN is hierdoor hard aan het afbrokkelen. Dit besef begint nu ook bij secretaris-generaal Ban Ki-moon door te dringen. Hij zei donderdag volgens nrc.nl: „De pogingen van de Palestijnen om lid te worden van allerlei VN-organisaties zijn voor niemand voordelig. Voor de Palestijnen niet, voor niemand niet.” Inderdaad. Het was alleen verstandig geweest als de VN dat eerder had bedacht, het kwaad is nu al geschied.

Tom Struick van Bemmelen

Voorzitter Likoed Nederland, oud lid van de Eerste Kamer

    • Oud Lid van de Eerste Kamer
    • Voorzitter Likoed Nederland
    • Tom Struick van Bemmelen