Meerderheid gemeenteraad Maastricht wil uitstel wietpas

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten wil per 1 januari de zogenoemde wietpas invoeren voor coffeeshops in het zuiden van het land. Een meerderheid van de gemeenteraad van Maastricht wil dat een jaar uitstellen omdat er nog veel onduidelijkheid zou bestaan over de randvoorwaarden van de invoering. Foto NRC / Rien Zilvold

Een meerderheid van de gemeenteraad van Maastricht is tegen de invoering van de wietpas per 1 januari omdat de randvoorwaarden nog niet duidelijk zijn.

Dat hebben de fracties vandaag laten weten, meldt persbureau Novum. Coffeeshops in het zuiden van het land moeten vanaf 1 januari toeristen weren. Coffeeshops in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moeten dan besloten clubs worden en er is een pasje nodig om een coffeeshop binnen te gaan. Klanten kunnen alleen lid worden in de gemeente waar ze wonen. De gemeenteraad voelt zich overvallen door de “snelle invoering zonder gedegen voorbereiding”.

Volgens de fracties van de PvdA, GroenLinks, TON, Stadsbelangen, SP en CVP is er bij de invoering van de wietpas niet geluisterd naar hun wensen of die van bewoners. De partijen willen daarom dat de invoering van de pas tot januari 2013 wordt uitgesteld. In de tussentijd zouden dan goede randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Zo moet bij de invoering van de wietpas volgens de gemeenteraad de politiecapaciteit vergroot worden, iets waar minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten nog niks over heeft gezegd.

Coffeeshops in de Limburgse hoofdstad laten sinds 1 oktober alleen nog Nederlandse, Duitse en Belgische klanten toe. De gemeente steunt dat niet en volgens de raad is daardoor de leefbaarheid in sommige wijken flink onder druk komen te staan. Met de wietpas wordt de leefbaarheid er niet beter op, denkt de raad, omdat de invoering zou leiden tot een toename van illegale straathandel.

Dit bericht wordt aangevuld.

    • Hans Klis