Duurzame energie over 10 jaar amper duurder dan gewone stroom

Over tien jaar kost het opwekken van duurzame elektriciteit amper meer dan stroom uit fossiele brandstoffen zoals kolen en gas. Dit terwijl doorgaans wordt verondersteld dat fossiele energie stukken goedkoper is dan die uit windenergie of waterkracht.

Dat schrijft de European Climate Foundation, een denktank voor klimaatbeleid, in een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd. Aan het rapport werkten onder meer de adviesbureaus Kema en McKinsey mee.

In het rapport zijn twee scenario’s onderzocht voor de Europese elektriciteitsvoorziening tot 2030: een waarbij tegen die tijd 50 procent van alle stroom wordt opgewekt via duurzame bronnen, en een waarbij deze bronnen 60 procent van alle stroom leveren. Wat betreft de kosten blijken de twee scenario’s nauwelijks van elkaar te verschillen.

Wind- en zonne-energie vragen meer investeringen vooraf, vergeleken met kolen- en gascentrales. Maar als de zonnepanelen en de windturbines er eenmaal staan, zijn de kosten verder relatief laag. Wind en zon zijn gratis. Voor kolen- en gascentrales moet voortdurend brandstof worden ingekocht. Dat zorgt voor hogere operationele kosten.

Verder zal de uitstoot van CO2 duurder worden doordat het klimaatbeleid wordt aangescherpt: de prijs van emissierechten gaat omhoog. Dat maakt het exploiteren van kolen- en gascentrales duurder. Doel is dat de elektriciteitssector in 2030 circa 60 procent minder CO2 uitstoot dan in 1990.

Om de honderden miljarden euro’s aan benodigde investeringen in duurzame energie uit te lokken, zou de Europese Commissie haar beleid moeten aanpassen, aldus het rapport. Een van de voorstellen luidt dat institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, een grotere rol moeten krijgen in de elektriciteitssector.