Dit kan beter

Nederland, Europoort, 01-09-08 Een windmolen aan zee. © Foto Merlin Daleman/Hollandse Hoogte. Niet voor Nederlandse landelijke dagbladen.
Nederland, Europoort, 01-09-08 Een windmolen aan zee. © Foto Merlin Daleman/Hollandse Hoogte. Niet voor Nederlandse landelijke dagbladen.

In 2030 kan het winnen van energie uit water, zon en wind even duur zijn als energie uit fossiele brandstoffen. Althans, als Europa harder gaat inzetten op duurzame energie. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag verschijnt. Het is de vraag of dat gaat lukken. Met de crisis heeft duurzame energie geen prioriteit. En Nederland? We geven op milieugebied het slechte voorbeeld in Europa: bijna geen duurzame energie en een viezere lucht, bodem en oppervlaktewater dan andere landen.

    • Marcel aan de Brugh