correcties & aanvullingen

In het artikel Alles begint bij ijdelheid (1 november 2005, pagina 5) over wetenschapsfraude stond: ‘Het ergert Köbben dan ook dat de commissie-Levelt de fraude van Stapel deels toeschrijft aan het zeer competitieve klimaat in de wetenschap’. Dit is onjuist. Emeritus hoogleraar André Köbben doelde niet op het rapport-Levelt, maar meer in het algemeen op commentatoren die wetenschappelijke fraude wijten aan het klimaat van ‘publish or perish’.