Akkoord over compensatieregeling misbruikslachtoffers RK-kerk

Vanaf volgende maand kunnen slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland schade claimen bij een onafhankelijke stichting. De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben vandaag ingestemd met een compensatieregeling.

Slachtoffers van seksueel misbruik krijgen schadevergoedingen tot 25.000 euro. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt meer betaald, tot 100.000 euro. De regeling is gebaseerd op een advies dat deze zomer is uitgebracht door een commissie onder voorzitterschap van de Rotterdams hoogleraar privaatrecht Siewert Lindenbergh. De twee andere commissieleden waren advocaten die namens de Kerk optreden in misbruikzaken.

Regeling kost naar schatting 5 miljoen euro

Strenge toelatingseisen in de regeling leiden ertoe dat waarschijnlijk maar een kwart van de meer dan tweeduizend slachtoffers die zich gemeld hebben, in aanmerking komt voor uitbetaling. De regeling kost naar schatting dan zo’n 5 miljoen euro. Daarvan kan de Kerk één miljoen euro betalen uit een verzekeringsfonds. De rest dragen katholieke instellingen collectief bij. De Kerk lijkt hierdoor niet in financiële problemen te komen.

De compensatieregeling wijkt op een beperkt aantal punten af van het advies van de commissie-Lindenbergh. De afwijkingen waren volgens de kerkleiding nodig om aan te sluiten bij de nieuwe procedure van de Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk. Die is op 1 november in werking getreden.

Regeling op advies van commissie-Deetman

De regeling is er gekomen nadat de commissie-Deetman, die het misbruik onderzoekt, pleitte voor collectieve compensatie. Het misbruik – mits aangetoond - wordt ook vergoed als het wettelijk is verjaard.

Een compensatiecommissie gaat per geval de hoogte van de compensatie bepalen. De commissie oordeelt niet zelf of een klacht gegrond is. Wie een vergoeding wil, moet eerst naar de klachtencommissie. Pas als de klachtencommissie, of een rechter, een klacht gegrond heeft verklaard komt de compensatiecommissie in actie. Ook een schuldbekentenis van dader of Kerk geldt als bewijs.

De instemming van de kerkleiding met de compensatieregeling komt één dag voordat de commissie-Deetman een evaluatie presenteert. Morgen zal Deetman zijn mening geven over hoe de Kerk gehoor gegeven heeft aan een eerder advies van zijn commissie over de hulp aan slachtoffers en de afhandeling van de klachten.