Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

’18.000 extra leerlingen gaan zakken door strengere exameneisen’

Volgens de VO-raad zorgen de strengere exameneisen ervoor dat 18.000 extra leerlingen zullen zakken. Foto NRC / Merlin Daleman

De strengere exameneisen die de komende twee jaar ingaan op het voortgezet onderwijs, leiden tot een verdubbeling van het aantal gezakte leerlingen. Dat stelt de VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs, op basis van berekeningen.

Alle niveaus krijgen volgens de VO-raad te maken met de gevolgen van de nieuwe exameneisen. In de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo zakken straks 2700 leerlingen. De afgelopen jaren waren dat er zo’n duizend. Op de havo stijgt het aantal gezakten volgens de berekeningen van 7200 naar 12200 en op het vwo van 4100 naar 7200. Meisjes worden het hardst getroffen: ruim 10.600 meer halen hun diploma niet, tegenover bijna 7400 jongens extra.

Gemiddelde cijfer moet voldoende zijn

Vanaf het schooljaar 2011/2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal eindexamen voldoende moet zijn. Bovendien mogen leerlingen op de havo en het vwo voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende halen.

De VO-raad vindt de strengere eisen elk op zich reëel, maar door de opeenstapeling van verschillende maatregelen en het tempo waarin de veranderingen worden doorgevoerd, komt de lat naar het oordeel van de organisatie voor een grote groep te hoog te liggen. De raad wil dat onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) de signalen serieus neemt en met haar zoeken naar oplossingen.