Teeven wil verlof gevangenen inperken en functioneler maken

Fred Teeven presenteert vandaag tijdens de open dag van diverse gevangenissen, tbs-klinieken en jeugdinrichtingen een aanscherping van de verlofregeling. Een weekend of dagje vrij zijn niet meer vanzelfsprekend maar moeten worden verdiend en bijdragen aan re-integratie.

Vanaf 2013 wordt wat betreft de staatssecretaris van Justitie gekeken of het gedrag en de motivatie van een gevangene wel goed is alvorens een dag verlof wordt toegekend. Nu is het nog zo dat gedetineerden die nog maar anderhalf jaar hoeven te zitten standaard op weekendverlof mogen.

“Bij het geven van vrijheden wordt voortaan de inzet en het gedrag van gedetineerden bepalend en wordt meer rekening gehouden met de belangen van de maatschappij, slachtoffers en nabestaanden.” – Fred Teeven.

De staatssecretaris wil ook dat de weekendverlofperiode van anderhalf naar een jaar wordt teruggebracht. Verder zal dit verlof geen zestig maar 24 uur gaan duren. Vrije dagen zijn dan onder meer op te nemen voor zaken als solliciteren of burgerzaken regelen bij de gemeente.

Incidenteel verlof voor bijvoorbeeld begrafenissen wordt nog steeds teoegekend. En bij structureel goed gedrag kan maximaal een zesde en laatste deel van de straf onder elektronisch toezicht buiten de gevangenis worden uitgezeten.