Sceptici: temperatuur stijgt

‘De aarde warmt echt op.’ Kan een journalist dat nog als nieuws brengen? Velen lieten het maar voor wat het was toen een groep Amerikaanse wetenschappers hun hoogst persoonlijke analyse van de aardse opwarming op 20 oktober naar buiten brachten. Het staat immers al twintig jaar vast dat de aarde opwarmt. Volgens het laatste IPCC-rapport (van 2007) is de mondiale temperatuur boven land sinds 1950 ongeveer een graad gestegen.

Geen sjoege, dus. Nu is daar weer ophef over ontstaan. Geven de klimaatsceptici eindelijk toe dat ze fout zaten, dan zwijgen de kranten.

Het nieuws over de bevestigde opwarming werd gepubliceerd door de projectgroep Berkeley Earth Surface Temperature, acroniem BEST. De groep bestaat uit een man of tien en wordt aangevoerd door de fysicus Richard A. Muller, leidend wetenschapper is Robert Rohde.

Het zijn sceptici, zoals ze toegeven. Ze behoren tot de wetenschappers die wantrouwen koesteren jegens de drie onderzoeksgroepen die tot dusver, onafhankelijk van elkaar, de opwarming van de aarde in kaart brachten: een groep van NASA, een van NOAA en die van de Climate Research Unit (CRU) van Phil Jones. De Phil Jones wiens e-mails werden gestolen om zijn wangedrag aan te tonen: de infame Climategate-affaire. Er was geen wangedrag.

Toen Muller c.s. aan de slag gingen was dat nog niet bekend. Zij meenden dat de anderen onbetrouwbare waarnemingen hadden gebruikt en de uitkomsten misschien wel hadden opgepoetst. De Berkeley Earth-groep maakte zijn eigen selectie uit de miljarden temperatuurgegevens die sinds 1800 zijn verzameld en Robert Rohde onderwierp die aan een nieuwe, zelf ontwikkelde statistische toets. Die accepteert ook het gebruik van korte meetreeksen en van inhomogene waarnemingen (waarbij gaandeweg de thermometer of weerhut werd veranderd). Het monnikenwerk resulteerde uiteindelijk in een grafiek die (voor de periode na 1950) bijna exact samenvalt met de al bestaande grafieken.

De sceptici stonden er zelf ook van te kijken. Ruiterlijk geven ze toe: het eerdere werk is kennelijk zorgvuldig uitgevoerd. En de gevestigde klimaatonderzoekers? Phil Jones toonde zich tegenover de BBC welwillend, maar wacht de peer review af, want die moet nog komen. En de anderen? We zijn werkelijk underwhelmed, brommen die op het blog RealClimate. Maar het werk van Rohde is interessant.

Karel Knip

    • Karel Knip