Neem Nederlanders hun paspoort niet af

Met de plannen om de Rijkswet op het Nederlanderschap aan te scherpen wordt het voor de ruim miljoen Nederlanders in het buitenland moeilijker om Nederlander te blijven. Dit is schadelijk voor Nederland. Vaak gaat het om goed opgeleide professionals met een internationale carrière en gezinssituatie. Nederland heeft veel in hen geïnvesteerd en hen aangemoedigd over de grenzen te kijken. Denk aan beurzen voor studie of stage in het buitenland. Veel Nederlanders overzee willen uiteindelijk de nationaliteit van hun nieuwe woonland aannemen. Hier zijn valide redenen voor: stemrecht, het kopen van een woning, vererving. In hart en ziel blijven zij echter Nederlander. Het afpakken van hun paspoort is hardvochtig, maar ook dom. Het snijdt hun terugkeer naar Nederland af. Dit maakt de braindrain onomkeerbaar. Het kabinet heeft de mond vol van het aantrekken van getalenteerde buitenlanders, maar misschien kan het beter beginnen bij de overzeese Nederlanders. Een inburgeringscursus hebben zij niet nodig.

Ook Nederlanders die niet terugkeren, zijn waardevol. Zij vervullen een ambassadeursfunctie. Nederlandse bedrijven steken in het buitenland vaak hun licht op bij de lokale Nederlandse gemeenschap. Hoeveel buitenlandse stages worden niet geregeld, omdat iemand een Nederlander ter plaatse kent? Hoeveel wetenschappelijke artikelen komen niet in een prestigieus blad via een Nederlander aan een Amerikaanse universiteit? Nederland zou er verstandig aan doen de banden met landgenoten overzee in stand te houden. De VS en bijna alle andere Europese landen doen dit ook. En zij varen er wel bij.

Olav Haazen, Jan Joosten

Advocaten in New York, initiatiefnemers petitie tegen het wetsvoorstel (nederlanderblijven.com)

    • Olav Haazen
    • Jan Joosten