Nederig, maar nu de bonus nog

Bob Diamond heeft ontdekt wat nederigheid is. Tien maanden geleden zei hij dat de tijd voorbij was waarin banken berouw moesten tonen. Nu erkent de topman van de Britse bank Barclays dat hij het vertrouwen nieuw leven in moet blazen.

De poging van Diamond om het bankieren in een bredere sociale context te plaatsen is welkom maar komt te laat. In zijn goed doordachte lezing van 3 november verklaarde hij waarom banken risico nemen. Hij vertelde hoe zij betalingen faciliteren, kortetermijndeposito's omzetten in langetermijnkredieten, en schommelingen in wisselkoersen en grondstoffenprijzen gladstrijken. Dit mag voor de hand liggend lijken, maar banken zijn doorgaans heel slecht in het uitleggen van hun doelstellingen. Weinig topmannen zijn bereid om zich publiekelijk uit te spreken. Zij die dat wél doen neigen tekeer te gaan tegen de toezichthouders, of uiten verholen dreigementen om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen.

Toch zijn veel van de acties van Barclays uit het verleden lastig te rijmen met de nieuwe eisen van Diamond: dat ze moeten voldoen aan sociale doelstellingen en échte behoeften van de klanten moeten vervullen. Denk aan hypotheekgevers die zijn overgehaald om overbodige verzekeringen te nemen, of aan de Barclays-divisie die was gespecialiseerd in het vormgeven van agressieve belastingontduikingsopzetjes. En hoewel een rechtbank in maart een claim van de hand heeft gewezen dat Barclays ten onrechte derivaten aan een kleine bank uit San Marino had verkocht, riep deze zaak serieuze twijfels op over de vraag of de kredietverlener werkelijk het beste voorhad met de belangen van zijn klant.

De geloofwaardigheid van Diamond hangt af van de manier waarop hij met delinquenten omgaat. Ook moet er een eind komen aan de steunoperaties op kosten van de belastingbetaler. Diamond is het ermee eens dat geen overheidsgeld op het spel mag worden gezet als een kredietverstrekker failliet gaat. Maar de werkelijkheid is dat de toezichthouders nog lang niet in staat zijn een eventueel faillissement van een grote, complexe bank als Barclays in goede banen te leiden.

Een ander punt betreft de vergoedingen. Dit is een bijzonder gevoelige kwestie voor Diamond, wiens buitensporige bonussen het publiek al lang een doorn in het oog zijn. Als Diamond daar niets aan doet, zullen alle andere verbeteringen over het hoofd worden gezien.

Peter Thal Larsen

Vertaling: Menno Grootveld

    • Peter Thal Larsen