Medische hulpmiddelen duur betaald

Nederlandse ziekenhuizen betalen substantieel meer voor medische hulpmiddelen dan ziekenhuizen in andere landen, soms wel twee keer zoveel. De fabrikanten ervan staan niet toe dat Nederlandse ziekenhuizen hun pacemakers, implantaatlenzen, stents of kunstheupen bij een goedkopere leverancier in een ander land kopen. Bovendien weigeren ze artsen service en ondersteuning te bieden als het ziekenhuis de hulpmiddelen toch in een ander land weet te kopen.

Dit blijkt uit onderzoek van deze krant. Bestuurder Henk Don van mededingingsautoriteit NMa noemt de prijsverschillen „opvallend”.

Nederlandse ziekenhuizen gaven volgens de vereniging van ziekenhuizen NVZ in 2009 in totaal voor 2,4 miljard euro uit aan medische hulpmiddelen, op een omzet van 12 miljard euro – grote medische apparaten als scanners niet meegerekend. Een pacemaker die in Nederland 4.000 euro kost, kost in Duitsland vaak maar de helft, een kunstknie van 2.400 ook, een stent van 1.000 euro is in Duitsland voor 350 euro te koop.

De prijsverschillen worden deels verklaard doordat medisch specialisten hier meer gebruik maken van de diensten van de fabrikant dan in andere landen. Directeur Jos Biermans van St. Jude Medical Nederland zegt dat zijn bedrijf klanten bij een op de vijf pacemakerimplantaties begeleidt. In een ziekenhuis in het noorden van het land staat een leverancier van kunstknieën de orthopeden in de operatiekamer bij tijdens een op de acht implantaties. In Frankrijk worden deze zogeheten productspecialisten niet in de OK toegelaten.

De NMa zet vraagtekens bij het functioneren van de markt voor medische hulpmiddelen. Bestuurder Don vindt het „frappant dat Nederlandse ziekenhuizen moeite lijken te hebben met het kopen van hulpmiddelen in Duitsland. Het beperken van parallelle import en het afschermen van markten kan een overtreding zijn van de mededingingsregels.” De NMa en het ministerie van Volksgezondheid zijn een studie naar de markt voor medische hulpmiddelen begonnen.

Ziekenhuizen betalen de hulpmiddelen uit een vast budget. Een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland: „Zorgverzekeraars kopen niet die dure hulpmiddelen in, maar de behandelingen waarbij ze worden toegepast. Het is duidelijk dat die goedkoper kunnen zijn als de hulpmiddelen goedkoper zouden worden ingekocht.”

Ziekenhuizen proberen sluipwegen te bewandelen. Ze zijn handel gaan drijven met elkaar. Zo hebben Nederlandse ziekenhuizen contracten afgesloten met Duitse ziekenhuizen, die hulpmiddelen voor hen inkopen. Ook hebben enkele zich aangesloten bij een Duitse inkooporganisatie. Een Nederlands ziekenhuis overweegt een vestiging net over de grens op te richten.

De hoofdprijs: pagina 20-21

    • Esther Rosenberg