‘Voor 1 miljard euro gesjoemeld door artsen en ziekenhuizen’

Artsen zouden onder meer frauderen door meer behandelingen en ingrepen te doen dan noodzakelijk is. Foto NRC / Merlin Daleman

Artsen en ziekenhuizen hebben in drie jaar tijd een miljard euro extra verdiend door zorg dubbel te declareren. Volgens promotieonderzoek van econome Fleur Hasaart aan Maastricht University is in 2006 tot en met 2008 vijf procent van alle zorg dubbel in rekening gebracht bij zorgverzekeraars, bevestigt ze na berichtgeving in de Volkskrant.

Sinds 2005 moeten artsen en instellingen behandelingen indienen volgens het systeem van dbc’s, diagnose behandel combinaties. Dat houdt in dat ze een totaalpakket van handelingen in één keer declareren. In sommige gevallen worden handelingen die in het pakket horen, zoals het maken van röntgenfoto’s, ook los gedeclareerd.

‘Je kunt het geen fraude noemen’

Het gesjoemel komt volgens Hasaart door de financiering van het Nederlandse zorgstelsel. Dat zou ‘strategisch gedrag’ door artsen uitlokken om hun inkomens op te krikken. Naast het dubbel declareren wordt ook op een andere manier gesjoemeld. Zo worden duurdere behandelingen gedeclareerd dan nodig of dan uitgevoerd.

Hasaart onderzocht of ziekenhuizen in de toekomst blijven sjoemelen met declaraties. “Je kunt het geen fraude noemen, want de behandeling is hoogstwaarschijnlijk wel uitgevoerd.” Hasaart wilde niet zeggen in welke ziekenhuizen het meest gerommeld werd met declaraties. Het te veel gedeclareerde geld is teruggevorderd.

Medici herkennen zich niet in berichtgeving

Hassaart vindt dat verzekeraars zich harder moeten opstellen in onderhandelingen met ziekenhuizen. Ze realiseert zich dat dat lastig is, omdat specialisten soms schaars zijn en weigering van een arts daardoor moeilijk ligt. Ook ligt de sympathie van de patiënt meer bij de arts dan bij de verzekeraar.

De Orde van Medisch Specialisten liet in de krant weten zich totaal niet te herkennen in het onderzoek. De beroepsvereniging zegt geen signalen te hebben ontvangen dat er wordt gerommeld met de declaraties en vindt het de taak van de zorgverzekeraars dit uit te zoeken.

    • Jules Seegers