Krant toont haar afkeer van het kapitalisme en banken

Afkeer van kapitalisme en vooral van banken lijkt de Occupybeweging en de redactie van NRC Handelsblad te verenigen.

In het commentaar van 17 oktober wordt de financiële sector neergezet als hoofdveroorzaker van de crisis. Met geen woord wordt gerept over ontspoorde overheidsfinanciën en over politici die uit blind idealisme een zo groot mogelijke eurozone wilden.

Dit is niet erg genuanceerd, maar nog onschuldig vergeleken met wat columnist Bas Heijne beweert op 15 oktober. Hij vindt de bezetters van Wall Street niet activistisch. Bij Occupy Wall Street zijn ze te beschaafd om een bankier aan een lantaarnpaal te hangen, stelt Heijne teleurgesteld vast. Verder vond Heijne de toespraak die de filosoof Zizek daar hield nogal tam. Het is Heijne wellicht ontgaan, maar in een interview in NRC Handelsblad van 21 augustus 2009 stelde diezelfde Zizek nog zonder tegenspraak dat geweld niet moest worden geschuwd bij het streven naar een nieuwe orde.

Of de krant met uitspraken als die van Heijne mogelijk bijdraagt „aan het scheppen van omstandigheden en van vijandbeelden waardoor extremisten niet het woord verkiezen [...] maar de misdaad” is een vraag die ik niet beantwoord. Deze vraag kan de krant uitstekend zelf beantwoorden, gezien het commentaar van 28 juli, waarin met bovenstaande woorden een politicus ter verantwoording werd geroepen inzake de vreselijke moordpartij in Noorwegen. Ik hoop dat de krant de nuance weer zal zoeken, op z’n minst wat betreft haar eigen verantwoordelijkheid in de toon van het debat.

Ewoud Jansen

Docent finance & accounting bij de opleiding international business & management studies, Fontys Hogescholen.

    • Ewoud Jansen
    • Accounting bij de Opleiding International Business
    • Fontys Hogescholen
    • Management Studies
    • Docent Finance