Kamp luistert niet naar jongeren

Afgelopen week zat een bont gezelschap van politieke jongerenorganisaties aan tafel met het ministerie van Sociale Zaken om over ons pensioenstelsel te praten. Aanleiding voor het gesprek was het manifest PensioenOpStand dat door Alternatief Voor Vakbond en de politieke jongerenorganisaties DWARS, Jonge Democraten, JOVD, Jonge Socialisten en SGPJ is opgesteld.

Volgens het manifest houdt het pensioenakkoord dat in juni is gepresenteerd te weinig rekening met de belangen van jongeren, de toekomstige generaties. De minister nodigde ze meteen uit om met het ministerie te komen praten. De vraag is echter of hij wel echt naar ze luistert.

Afgelopen maandag kwam minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) met een wetsvoorstel waarin staat dat pensioenfondsen in de toekomst niet meer alleen worden bestuurd door werknemers (vakbonden) en werkgevers. Hij geeft een belangrijke rol aan deskundigen en daarnaast aan pensioengerechtigden. Dat klinkt mooi, en het is te rechtvaardigen dat pensioengerechtigden een stem krijgen in pensioenfondsbesturen. Maar in feite wordt er in de week waarin de initiatiefnemers van PensioenOpStand de zorg van duizenden Nederlandse jongeren over de langetermijngevolgen van dit pensioenakkoord uiten, een wet voorgesteld waarin korte termijn-belangen wederom prioriteit lijken te krijgen. Dit is onbegrijpelijk.

Het wordt dan ook tijd dat minister Kamp echt gaat luisteren naar wat de initiatiefnemers van PensioenOpStand te zeggen hebben. Want alleen dan kunnen we samen werken aan een pensioenstelsel waarin er pensioenen zijn voor iedereen. Ook in de toekomst.

Andrea Bos

Voorzitter NJR, een koepelorganisatie van Nederlandse jongerenorganisaties

Brieven op opiniestukken kunt u sturen naar opinext@nrc.nl

    • Voorzitter Njr
    • Andrea Bos