Jacht (1)

In Boeken (14-10-11) schreef Ger Groot een milde recensie over het boek De jacht in Nederland en Vlaanderen van de heren Schneeweisz en Van Dooren. Na lezing van het boek heeft mij dit zeer verbaasd: er is nauwelijks een jaartal dat correct is, koning-stadhouder Willem III wordt verward met koning Willem III, het prikkeldraad wordt door de heren in WO I uitgevonden terwijl het patent 40 jaar ouder is, de heilige Hubertus ziet een groot mannelijk hert, terwijl alle herten mannelijk zijn, hinden zijn vrouwelijk. De betekenis van de Hubertus-legende wordt onjuist beschreven, op het schilderij van Dirk Maas, (1659-1717) trekt de jagermeester zijn degen, terwijl het een hartsvanger moet zijn, het leven van de koning-stadhouder leven wordt met één jaar verkort, van 1702 naar 1701. De Franse koning Lodewijk XVI leefde in de 16de eeuw en wordt opgevolgd door Karel XIII, terwijl deze monarch koning van Zweden was. L’honneur du pied, de rechter voorpoot van het bemachtigde hert werd afgezet en aangeboden aan een te eren gast – einde citaat – terwijl het bot juist aan het kadaver blijft zitten, maar het vel tot aan het hoefbeen gevild wordt. Er is te veel om te noemen. Heer Bommel zou het boek als ‘broddelwerk’ betitelen.

Simon Fuks, oud-medewerker van het Nederlands Jachtmuseum

    • Simon Fuks
    • Oud-Medewerker van het Nederlands Jachtmuseum