ik@nrc.nl

Op straat hoor ik een Duitse toerist zijn metgezel met Mensch aanspreken. De bezettingsjaren gaan weer leven. De Wehrmacht had onze straat – afwisselende bouw, hier en daar voortuintjes – uitverkoren om van tijd tot tijd te oefenen in huis-aan-huisgevechten.

Er werd geslopen en geschoten, alles zo echt mogelijk – tot en met de zogenaamde gesneuvelden.

Zo lag er op een mooie zomerochtend een gesneuvelde soldaat in ons voortuintje. Hij lag inderdaad een tijdje doodstil. Tot het hem kennelijk begon te vervelen en hij overeind krabbelde.

Helaas naderde er net een Oberleutnant die hem brullend tot de orde riep met een: „Aber Mensch, Sie sind doch tod!”

H.J. Over de Linden

Ook een ikje maken? Max. 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • H.J. over de Linden