Die chef van de zetterij droeg een keurige stofjas

Gérard Verlinden schetst op de Opiniepagina van 31 oktober een vertekend beeld van de NRC in 1961. De algemeen chef van de zetterij, F.L.X. van den Bosch, was tijdens werktijd gekleed in een groene stofjas zonder vlekken, net zoals de andere chefs. Bij de ochtendvergadering, waarbij de redacteuren om het bureau van de hoofdredacteur heen stonden, kwam de chef van de zetterij vragen naar de verwachte omvang van de krant van die dag. De redactie bepaalde welke artikelen in de krant kwamen. Alleen de zaktijd – deadline – kon een kink in de kabel zijn.

Jim Karstel

Oud-opmaakredacteur Capelle aan den IJssel

    • Jim Karstel
    • Oud-Opmaak Capelle aan den Ijssel