Zorgsector eist dat tolk vergoed blijft

De bezuiniging op tolken in de gezondheidszorg zal juist leiden tot meer kosten. Dat schrijven tientallen zorgorganisaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen met een verblijfsvergunning die medische zorg nodig hebben en geen Nederlands spreken, krijgen de kosten voor een tolk nu vergoed. Tolkcentrum TVcN dient zijn rekeningen in bij het ministerie van Volksgezondheid. Vanaf 1 januari 2012 vergoedt dat ministerie deze kosten niet meer. Patiënten moeten het Nederlands beheersen, vindt minister Schippers (Volksgezondheid, VVD). Zo niet, dan moeten zij een eigen tolk meenemen. Dat kan bijvoorbeeld een familielid of buurman zijn, maar de patiënt of de zorginstelling zou ook een professionele tolk kunnen betalen, vindt het kabinet.

De maatregel moet jaarlijks 19 miljoen euro aan besparingen opleveren. De zorgverleners bestrijden dat dat lukt. „Zonder een goede tolk, zonder wederzijds begrip, is een huisarts sneller geneigd iemand een door te verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis”, zegt Leo Kliphuis, directeur van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn en woordvoerder van de zorgsector. „De patiënten die het Nederlands niet machtig zijn zullen relatief veel zorg gebruiken.” Volgens Kliphuis zullen de instellingen de tolkkosten van zo’n 35 à 40 euro per consult zelf moeten betalen, omdat de patiënten – vaak weinig kapitaalkrachtige migranten – zich de kosten niet kunnen veroorloven. Vervolgens draaien zorgverzekeraars waarschijnlijk voor de kosten op, zegt Kliphuis. „De zorgpremie gaat eenvoudigweg omhoog.” Elke Nederlander betaalt dan dus mee aan de tolken, net als nu.

„De kans is redelijk groot dat verzekeraars de tolkkosten op een of andere manier betalen”, zegt Werner Brouwer, hoogleraar gezondheidseconomie in Rotterdam. „Want zonder tolk pakken de zorgkosten waarschijnlijk hoger uit.”

‘Gratis tolk bij de dokter moet blijven’: pagina 7

    • Ingmar Vriesema