WTO-lidmaatschap Rusland bijna rond

Rusland en Georgië hebben gisteravond het laatste obstakel weggenomen voor een Russische toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat gebeurde nadat beide partijen in Genève akkoord gingen met een overeenkomst, waarin wordt bepaald dat Georgië door middel van internationale waarnemers toezicht mag houden op de handel van zijn afgescheiden provincies Abchazië en Zuid-Ossetië met Rusland. Georgië was sinds de vijfdaagse oorlog met Rusland, in augustus 2008, het enige van de 153 WTO-leden dat weigerde Rusland tot de organisatie toe te laten. Abchazië en Zuid-Ossetië verklaarden zich na afloop van die oorlog onafhankelijk. Sindsdien hebben ze zeer nauwe banden met Rusland.

De Russische toetreding tot de WTO lijkt door de gisteren ondertekende overeenkomst na achttien jaar onderhandelen binnen enkele maanden te kunnen worden gerealiseerd. Het is de grootste stap in de geschiedenis van de WTO sinds China tien jaar geleden toetrad.

De volgende stap in het toetredingsproces is een op 10 en 11 november geplande bijeenkomst van een werkgroep van de WTO, die een aanbeveling moet doen aan een conferentie van ministers van de WTO-lidstaten. Die conferentie wordt tussen 15 en 17 december gehouden en moet definitief besluiten over de toelating van Rusland. Vervolgens moet Rusland een protocol ondertekenen, waarin het de toetredingsvoorwaarden accepteert. Het Russische parlement moet dat protocol binnen drie maanden ratificeren.

Over het WTO-lidmaatschap wordt in Rusland wisselend gedacht. Sommige experts menen dat de WTO gunstig voor Rusland kan uitpakken, anderen zien het als een grote bedreiging voor de binnenlandse markt, die behalve natuurlijke grondstoffen weinig produceert. Vooral de Russische landbouw zou onder de WTO ernstig kunnen lijden. Wel wordt in het algemeen verwacht dat het WTO-lidmaatschap een enorme impuls kan geven aan de ontwikkeling van een moderne Russische economie, waarin de staat, anders dan nu het geval is, weinig meer te zeggen heeft.