Rekenkamer: minister Schippers beheerst zorguitgaven niet

De informatie van minister van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer over het jaarlijks overschreden zorgbudget is “stelselmatig niet actueel” en verwarrend. Dat schrijft de Rekenkamer vandaag in een studie waaruit blijkt dat het voor een ministerie bijna onmogelijk is om op tijd te zien of uitgaven in de zorg te hoog zijn.

Volgens het rapport is het tevens vaak onduidelijk of ingrijpen, bijvoorbeeld door eigen bijdragen te verhogen en versoberen van het basispakket, überhaupt effect heeft. De afgelopen tien jaar is het zorgbudget telkens overschreden. Hoe groot die buitensporigheid precies was, wordt pas na enkele jaren duidelijk. In 2007 kwamen nog tegenvallers van vier jaar daarvoor naar boven.

In een reactie op de onderzoeksresultaten van de Rekenkamer zegt de huidig minister Edith Schippers (VVD), dat de zorgsector zich bevindt in een overgang naar meer marktwerking waardoor uitgaven wellicht tijdelijk minder goed beheerst kunnen worden. Maar volgens de Rekenkamer duurt die overgang al vijf jaar en is die “nog lang niet afgelopen”.

De Rekenkamer verwijt het ministerie dat het nooit met definitieve cijfers komt waardoor een minister uiteindelijk geen verantwoording aflegt. De jaarlijkse tegenvallers zouden deels een gevolg zijn van een verschil van 2 miljard euro tussen prognoses van het CPB en ramingen van het ministerie.

Rekenkamer en minister zijn het er wel over eens dat er sneller duidelijkheid over de zorguitgaven moet zijn en overschrijdingen eerder worden opgespoord. Schippers stelde daartoe al een werkgroep in. De Rekenkamer zal dat „nauwlettend” volgen.

    • Jules Seegers