Minder werk voor Arcadis door zuiniger overheden

Ingenieursbureau Arcadis heeft in het derde kwartaal van dit jaar beduidend minder opdrachten gekregen van overheden in Europa en de Verenigde Staten.

Door de crisis bezuinigen overheden, met name gemeenten, fors op hun uitgaven. In Polen stopte de regering enkele grote wegenbouwprojecten waarbij Arcadis betrokken was.

De teruggang is echter gecompenseerd doordat Arcadis in Zuid-Amerika en Azië nieuwe grote opdrachten kreeg, met name van multinationals.

Over het geheel genomen is de omzet van Arcadis in het derde kwartaal gedaald met drie procent, naar 485 miljoen euro. De daling is met name te wijten aan valuta-effecten. Arcadis haalt ongeveer de helft van zijn omzet in de Verenigde Staten, en de dollar is het afgelopen kwartaal verzwakt ten opzichte van de euro. Zonder dit effect groeide de omzet van Arcadis met 3 procent. „Daar ben ik buitengewoon content mee, gezien de huidige marktomstandigheden”, zegt bestuursvoorzitter Harry Noy van Arcadis desgevraagd.

Noy vertelt dat de bijdragen van de verschillende sectoren aan de omzet snel begint te verschuiven. Een jaar geleden leverden overheden nog 36 procent van de omzet. Dat is inmiddels gedaald naar 30 procent. De bijdrage vanuit de particuliere sector is gegroeid van 45 naar 51 procent.

Verschuivingen zijn ook te zien in de activiteiten van Arcadis. Bij de sectoren bouw en water daalde de omzet over de eerste negen maanden met respectievelijk 12 en 14 procent. De sectoren infrastructuur en milieu zagen hun omzet in deze periode juist groeien, allebei met 5 procent.

Binnen de sector milieu krijgt Arcadis bijvoorbeeld veel bedrijfsopdrachten voor bodemsanering. In Chili is Arcadis sinds kort betrokken bij de ontwikkeling van ijzermijnen door de Braziliaanse multinational Vale. Voor het transport van ijzererts naar de kust zijn spoorlijnen en havenfaciliteiten nodig.

In opdracht van Vale onderneemt Arcadis soortgelijke activiteiten inmiddels ook in Oman. Het past in de trend dat multinationals er steeds meer toe neigen samen te werken met maar één ingenieursbureau, over de hele wereld.

In dat kader past de overname van het Britse adviesbureau EC Harris die Arcadis vorige maand aankondigde. Het Britse bedrijf geeft strategische adviezen aan met name industriële multinationals. Met de overname van EC Harris krijgt Arcadis meer voet aan de grond in Azië en het Midden-Oosten. De overname is maandag goedgekeurd door 182 van de 183 partners van EC Harris.

Arcadis verwacht voor het hele jaar een omzet die vergelijkbaar is met die van vorig jaar.