KIT-bieb sluit: ramp voor Afrika

Er is nog nauwelijks aandacht geweest voor een belangrijk gevolg van de bezuiniging op het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT): de sluiting van de KIT-bibliotheek. Deze bibliotheek is de belangrijkste wetenschappelijke bron van informatie over de koloniën en de koloniale geschiedenis van Nederland. Door sluiting verdwijnt de toegang tot dit unieke culturele erfgoed. De bibliotheek verleent ook digitale diensten aan circa tweehonderd bibliotheken in Afrika. Voor deze bibliotheken is de sluiting een ramp. De sluiting betekent ook verlies van informatie over de derde wereld die noodzakelijk is voor goed buitenlands beleid. In een tijd van fact-free politics zou je bijna een bewuste actie vermoeden.

Prof.dr. John Mackenzie Owen

Emeritus hoogleraar documentaire informatiewetenschap aan de UvA

    • Prof.Dr. John Mackenzie Owen