ING schrapt 2.700 banen in Nederland

De winst van ING steeg het afgelopen kwartaal met 600 procent, maar net als andere banken zegt ING banen te moeten schrappen vanwege de Europese schuldencrisis.

Nederland, Amsterdam, 06 Februari 2010, ING Group ( Bank groep ) ING, the largest financial services company in the Netherlands. Amsterdams ING Kantoorpand bankdivisie. bankier bankiers bankieren Foto: Peter Hilz

Bank en verzekeraar ING presenteerde vanochtend mooie winstcijfers. Maar het concern kondigde meteen ook een ingrijpende reorganisatie aan om kosten te besparen en de concurrentiepositie te verstevigen.

In totaal zullen er de komende twee jaar ruim 2.700 arbeidsplaatsen verdwijnen in Nederland. Volgens de bank is de reorganisatie nodig vanwege de veranderde marktomstandigheden, waardoor de inkomsten onder druk staan. ING-topman Jan Hommen zei in een toelichting dat de ontslagen met de „grootst mogelijke zorgvuldigheid” zullen worden uitgevoerd.

De banen zullen voornamelijk verdwijnen bij het onderdeel Retail Banking Nederland. In totaal zullen er 2.000 voltijdbanen verdwijnen en nog eens 700 extern ingehuurde mensen. Wereldwijd werken er rond de 107.000 mensen bij ING. Bij het onderdeel dat door de reorganisatie geraakt wordt, werken ongeveer 19.000 mensen.

Volgens vakbond FNV Bondgenoten is de reorganisatie „als een bom ingeslagen” bij het personeel van de bank. De vakbond had wel verwacht dat er ingegrepen zou worden vanwege de ontwikkelingen in de financiële sector. Maar FNV Bongenoten had niet verwacht dat er zoveel banen geschrapt zouden worden. Vakbondbestuurder Fred Polhout: „Dit is bijna eenvijfde van het totale aantal, met andere woorden: één op de vijf heeft straks geen werk meer.”

CNV Dienstenbond noemt de aangekondigde reorganisatie „rücksichtslos”. De afgelopen tijd hebben de werknemers volgens de vakbond keihard gewerkt aan veranderingen en aanpassingen binnen de bank. „ING is nu weer gezond en maakt weer miljarden winst.”

Het afgelopen kwartaal steeg de winst van ING met ruim 600 procent tot 1,7 miljard euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar maakte ING een winst van 239 miljoen euro. Afgelopen kwartaal verkocht ING verschillende onderdelen, zoals ING Car Lease. Deze verkopen leverden het concern 516 miljoen euro op.

De afgelopen maanden maakten banken wereldwijd bekend banen te schrappen om de winstgevendheid op peil te houden en de concurrentiepositie te verstevigen. Bij bijvoorbeeld de Britse bank Barclays verdwijnen de komende tijd duizenden banen. Het Zwitserse UBS maakte deze zomer bekend duizenden arbeidsplaatsen te schrappen. En in de VS maakte de Bank of America begin september bekend dat er ruim 30.000 van de circa 288.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. In Nederland kondigde de Rabobank in juli aan 1.230 banen te schrappen op het hoofdkantoor in Utrecht. Bij ABN Amro verdwijnen de komende drie jaar 2.350 banen, waarbij ook 1.500 gedwongen ontslagen zullen vallen.

Bank en verzekeraar ING is druk bezig om het concern te veranderen. Deze verandering werd in 2008 door de Europese Commissie opgelegd nadat ING in de kredietcrisis een kapitaalinjectie van 10 miljard euro kreeg van de overheid. De Europese Commissie stelde toen als voorwaarde dat de balans van de bank flink verkort moest worden. Met andere woorden; ING moest kleiner worden. Besloten werd om het gehele verzekeringsbedrijf (Nationale Nederlanden en buitenlandse dochters), de Amerikaanse tak van internetspaarbank ING Direct en hypotheekdochter Westland Utrecht te verkopen. ING Direct is inmiddels voor 6,3 miljard euro verkocht aan het Amerikaanse Capital One.

De verzekeringstak moet voor 2013 afgesplitst zijn. Volgens ING-topmanHommen is het de bedoeling dat de Amerikaanse verzekeringstak en de tak in Europa en Azië naar de beurs gebracht zullen worden „zodra de markten” hersteld zijn. De verzekeringstak van ING presteerde het afgelopen kwartaal goed. Het bedrijfsresultaat van dit onderdeel steeg het afgelopen kwartaal tot 527 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar maakte de verzekeringstak nog een negatief bedrijfsresultaat van 274 miljoen euro.

ING heeft het afgelopen kwartaal opnieuw maatregelen genomen vanwege de Europese schuldencrisis en de onzekerheid op de financiële markten. Zo schreef ING 467 miljoen euro af op de Griekse staatsobligaties die de bank in bezit heeft, een afwaardering van 60 procent. Ook heeft de bank het afgelopen kwartaal schuldpapier van andere Zuid-Europese landen zoals Italië en Spanje verder afgebouwd met 300 miljoen euro. ING heeft nu nog voor 6,6 miljard euro aan staatsobligaties van Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en Ierland. Het afgelopen kwartaal heeft ING 438 miljoen euro gereserveerd als voorziening voor verliezen op leningen.

    • Tom Kreling