Individuele gevallen

Zo krijgen we de zendtijd wel vol. Rij maar binnen, dat rolstoelkind dat zonder pgb gaat wegkwijnen. Kom uithuilen bij Paul de Leeuw, bijstandsmoeder met je zieke kindertjes. Kruip op de publieke tribune, berooide deeltijdstudent met je langstudeerboete. We kunnen er een tv-show voor laten casten. The Victim of Holland.

Nu de cyclonen Mark, Geert en Maxime zo zoetjes aan hun verwoestende sporen in de samenleving beginnen achter te laten, doen we alle debatten weer eens over. Gingen die eerst nog tussen partijen over het beleid in abstracto, nu zijn er hoofdelijke stemmingen over individuele gevallen.

Een weinig efficiënte manier om politiek te bedrijven, en ook nog kostbaar: hoeveel Haagse ambtenarenuren zijn er al in ‘Mauro’ gaan zitten? Wat hadden we allemaal voor prachtigs met dat belastinggeld kunnen doen!

Iedereen verliest. Zodra politiek een hoofdelijke stemming wordt over één hoofd, is ze afgedaald naar het niveau van de rechtbank of de Immigratie- en Naturalisatiedienst – een schending van de scheiding der machten.

Dat zou eventueel nog te vergoelijken zijn als Mauro inderdaad ‘Het Gezicht Van’ was. Vooralsnog is die studievisumtruc echter alleen voor hem geconstrueerd, om van het gezeik af te zijn. Iedereen heeft verloren. Er is geen millimeter beleid gewijzigd. Al Die Andere Mauro’s moeten nog gewoon hun koffer pakken. Tenzij ze bij Pauw & Witteman aanschuiven.

Rij binnen, die rolstoel, laat de voorstelling opnieuw beginnen. Refoclowns Ferrier en Koppejan verkleden zich weer als Barmhartige Samaritaan, en nadat de Deur van de CDA-fractiekamer urenlang in beeld is geweest, tonen zij hun ware, door en door achterbakse en hartgrondig onbetrouwbare aard door in te stemmen met de zoveelste zieke Judaskus. Het CDA: opnieuw twee zetels verlies. In de kleedkamer zit het volgende Gezicht Van al in de schmink.

Iedereen verliest. De oppositie had Mauro niet moeten uitmelken als schrijnend geval, maar werkelijk als Het Gezicht Van een breder probleem moeten presenteren. Dan had het CDA het beleid in abstracto moeten bijstellen in plaats van Het Gezicht te redden met een voetbalkaartje of een studievisum.

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts