Grote zorgen Knot en Hommen na 'escalatie'

Terwijl wereldleiders proberen te voorkomen dat de Europese schuldencrisis leidt tot een mondiale meltdown van het financiële stelsel, luchten Nederlandse bankiers hun zware gemoed. Het begon gisteren met Klaas Knot. „De schuldencrisis is geëscaleerd: investeerders twijfelen nu openlijk aan de schuldpositie van enkele grote Europese landen en banken, ook in het centrum van het eurogebied”, zei de president van De Nederlandsche Bank.

Jan Hommen, de bestuursvoorzitter van ING, ging vanochtend verder waar Klaas Knot ophield. „ Ik vind het zorgelijk dat dit gebeurt, buitengewoon jammer voor de Europese economie en het gezicht dat Europa in de wereld heeft”, aldus Hommen vanochtend tegen een verslaggever van de NOS. „Ik word er niet lekker mee wakker, ik ga er ook niet lekker mee naar bed.”

En dat terwijl Hommen vanochtend mooie cijfers presenteerde. ING heeft de winst sterk zien stijgen maar maakte tegelijkertijd bekend dat er ook gereorganiseerd gaat worden. Dat kost 2700 banen. Het is tekenend voor de onzekerheid in de financiële sector. Het gaat nog niet zo slecht, maar iedereen houdt rekening met het ergste. Hommen: „Het duurt te lang. Er zijn voortdurend allerlei nieuwe overwegingen die voorkomen dat snel resultaat kan worden geboekt. ”

Alsof de urgentie nog niet duidelijk genoeg was, zei DNB-president Klaas Knot gisteren: „In nagenoeg alle Europese landen verslechteren de overheidsfinanciën en is er een gevaarlijke wisselwerking ontstaan tussen de soliditeit van de financiële sector, die van overheden, en stagnerende groeivooruitzichten”, aldus Knot. „Een paar maanden geleden werd de negatieve wisselwerking tussen overheden en banken als een risico beschouwd. Inmiddels heeft dit risico zich gematerialiseerd.”

De boodschap aan de leiders van de G20 is helder: er moet een oplossing worden gevonden. En wel nu meteen.