Geef het vak ‘internet’ ook op de universiteiten

Marie-José Klaver en Ewoud Sanders vinden terecht dat ‘internet’ een verplicht schoolvak moet worden (Opinie, 28 oktober). Het vak zou evenwel moeten worden gegeven op alle onderwijsniveaus, tot de universitaire masteropleidingen aan toe. De manier waarop internetbronnen worden gebruikt, verandert immers per schooltype. Ook de wijze waarop je het internet gebruikt, wijzigt door de jaren heen. Wie had toen Facebook van start ging gedacht dat ook sociale media kunnen worden gebruikt om (meningen over) actuele zaken te vinden?

Het vak zou moeten worden gedoceerd door specifiek opgeleide vakkrachten. Docenten internet zijn specialisten die zich continu blijven ontwikkelen en studenten zo kunnen confronteren met de nieuwste inzichten en mogelijkheden. Bij de instelling waar ik werk, is dit het geval in de masteropleiding development studies aan het International Institute of Social Studies in Den Haag. Studenten verdienen hiermee studiepunten. Zonder deze punten komen ze niet in aanmerking voor een diploma. Niet alleen weten ze de juiste bronnen beter te vinden, ze zijn ook beter in staat de gevonden informatie op de efficiëntste en effectiefste wijze te gebruiken. De lessen worden verzorgd door de informatieprofessionals van de instelling.

Michel G. Wesseling

Breda