VN: alarm om groei huurlingensector

De inzet van huurlingen bij conflicten groeit alarmerend. Daarvoor heeft een expertgroep van de Verenigde Naties gisteren gewaarschuwd. Volgens een rapport van de expertgroep is er sprake van een grote expansie van militaire en beveiligingsbedrijven die opereren zonder verantwoording af te leggen.

In het rapport staat dat huurlingen in Libië en Ivoorkust betrokken waren bij ernstige mensenrechtenschendingen. „Huurlingen vormen vaak een bedreiging voor nationale en regionale vrede en veiligheid. Ze hebben grote invloed op het recht van mensen op zelfbeschikking en op mensenrechten.”

Faiza Patel, voorzitter van de expertgroep, zei dat huurlingen gebruikt worden op nieuwe manieren.

Vroeger werden ze vooral ingezet om te vechten in conflicten of om een regering omver te werpen, maar recent hebben regeringen ze ook ingezet tegen hun eigen bevolking.

Volgens haar is er uitvoerig bewijs dat de voormalige Ivoriaanse president Laurent Gbagbo 4.500 Liberiaanse strijders heeft ingehuurd om te voorkomen dat hij de macht zou kwijtraken nadat hij de verkiezingen had verloren. En in Libië waren er veel berichten over buitenlandse strijders die door de gedode Libische leider Moammar Gaddafi zouden zijn gerekruteerd in Afrika en Oost-Europa. Hij zou ze eerder dit jaar hebben ingezet om vreedzame protesten neer te slaan, aldus Patel.

De expertgroep dringt er bij landen op aan om huurlingen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen te arresteren en te berechten. Patel zei dat de oplossing is om internationale richtlijnen op te stellen wat dit soort bedrijven wel en niet mogen doen. Die richtlijnen moeten juridisch bindend zijn.

De omvang van de particuliere beveiligingsindustrie is moeilijk vast te stellen. Schattingen van de jaarlijkse omzet lopen uiteen van 20- tot 100 miljard. Behalve regeringen maken ook niet-gouvernementele organisaties en de VN gebruik van dit soort bedrijven voor beveiliging. (NRC)