Seifs vriend Held weg

Hij zegt dat hij weggaat „om academische redenen” en suggereert dat zijn nieuwe baan betere onderzoeksmogelijkheden biedt. Maar het besluit van de politicoloog David Held om de prestigieuze Londen School of Economics (LSE) te verlaten voor een baan aan de Universiteit van Durham kan bijna niet los worden gezien van zijn nauwe banden met Seif al-Islam Gaddafi, de zoon van de gedode Libische leider. Held had een gift van 1,7 miljoen dollar binnengehaald voor het Noord-Afrikaanse onderzoeksprogramma van de LSE. Het geld, waarvan 350.000 euro is overgemaakt, kwam uit een stichting die werd beheerd door Seif Gaddafi, gepromoveerd aan de LSE. Uit gelekte documenten blijkt dat Gaddafi betrokken was bij het vaststellen van de onderzoeksdoelen van de Noord-Afrikagroep. Op verzoek van de LSE onderzoekt voormalig opperrechter Lord Woolf de universitaire banden met het Libische regime . Dat rapport wordt pas openbaar als een ander onderzoek is afgerond, naar mogelijk plagiaat van Seif Gaddafi bij zijn proefschrift.

Politicoloog Held gold ook als de ‘informele academische adviseur’ van Seif Gaddafi.